ابزار آنلاین تبدیل واحد پیکسل به PT,EM و درصد× برای عمل تبدیل ، باید یک مقدار پایه به پیکسل مشخص نمایید ، بعد از آن تمامی عملیات تبدیل به نسبت اون مقدار پایه انجام میشود
× معمولا و بصورت پیشفرض مقدار پایه 16 پیکسل می باشد


Free-Learn
سایت آموزشی فری لرن